ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေများ

စဉ် ရက်စွဲ ဥပဒေအမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် Download File

၃၇၄။

၂.၉.၂၀၂၀

၁၈/၂၀၂၀

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၇၃။

၂၈.၈.၂၀၂၀

၁၇/၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၇၂။

၂၈.၈.၂၀၂၀

၁၆/၂၀၂၀

နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွပ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၇၁။

၂၆.၈.၂၀၂၀

၁၅/၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၇၀။

၂၆.၈.၂၀၂၀

၁၄/၂၀၂၀

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၉။

၂၆.၈.၂၀၂၀

၁၃/၂၀၂၀

တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၈။

၂၆.၈.၂၀၂၀

၁၂/၂၀၂၀

၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၇။

၆.၈.၂၀၂၀

၁၁/၂၀၂၀

ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ကောင်စီဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၆။

၃၀.၇.၂၀၂၀

၁၀/၂၀၂၀

ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၅။

၅.၆.၂၀၂၀

၉/၂၀၂၀

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ရေးဆွဲတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၄။

၂၉.၅.၂၀၂၀

၈/၂၀၂၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၃။

၂၆.၅.၂၀၂၀

၇/၂၀၂၀

စက်မှုဇုန်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၂။

၂၆.၅.၂၀၂၀

၆/၂၀၂၀

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၁။

၃.၄.၂၀၂၀

၅/၂၀၂၀

မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၆၀။

၃၀.၃.၂၀၂၀

၄/၂၀၂၀

မြန်မာနိုင်ငံ ဘူမိသိပ္ပံကောင်စီ ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၅၉။

၂၆.၃.၂၀၂၀

၃/၂၀၂၀

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၅၈။

၁၄.၂.၂၀၂၀

၂ ၂၀၂၀

လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၅၇။

၁၄.၂.၂၀၂၀

၁/၂၀၂၀

လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၅၆။

၃၀.၁၂.၂၀၁၉

၄၀/၂၀၁၉

အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေ

Download ရယူရန်

၃၅၅။

၃၀.၁၂.၂၀၁၉

၃၉/၂၀၁၉

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

Download ရယူရန်