Skip to main content

Open configuration options အစည်းအဝေးအကြိမ် - Any - ပုံမှန်အစည်းအဝေး - Any - Open configuration options Open configuration options ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ (၂၃.၇.၂၀၂၀) (ဒုတိယပိုင်း)