ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁ ) ရက်မြောက်နေ့ (၆.၃.၂၀၂၀)