မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် မျိုးစေ့အသုံးချမှုအခြေအနေ