ပန်ကြားလွှာ

ပြည်သူ့လွှတ်တော် Server များအား Maintenance လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် (၇.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၅.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website အား ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု၍ မရနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် e-Mail အားလည်း အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေး ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

6.1.2021