အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

(ဂ)-ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားများမှ ပြည်ပတွင်မွေးဖွားခဲ့သော ကလေးသူငယ်များကို အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းပုံစုံ(၆၆/၆)ထဲသို့ ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူများသည် အများအားဖြင့် အရွယ်ကောင်းလူငယ်များ ဖြစ်ကာ အချို့သည် အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်ကြပြီး ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလုံး သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှ ပြည်ပတွင် မွေးဖွား လာသော ကလေးများကို ၎င်းတို့၏ မိဘများရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်

(ဂ)-ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ၊ တာမိုးညဲဒေ သနေပြည်သူ့တချို့အားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် တရားဝင် အတည်ပြုပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင် ငံတော်အစိုးရက မည်ကဲ့သို့မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများဖြင့် သတ်မှတ်ပေးနေသည်ကို သိ လိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

ဦးစိုင်းသန့်ဇင် (သီပေါ)လုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ကြိုင်က ၁၁.၃.၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၂/ဒ၃-၁၀၀၄၁/ကပန နဲ့ပေးပို့ခဲ့သည့်တာမိုးညဲဒေသ၊ မုန်းဝန်းတိုင်းရင်း သားများအား မ

(င)-ပြည်တွင်းအိမ်အကူအမျိုးသမီးလုပ်သားများနှင့် ပြည်ပရောက်အိမ်အကူအမျိုးသမီးလုပ်သားများ၏အ ခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ပေးရေးနှင့်ကုစားပေးရေး အစီအစဉ်များ ရေဆွဲထားခြင်းရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း


မေးခွန်း အကြောင်းအရာ 

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့ကြီးမြို့ငယ်များတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များအရအိမ်အကူများ၊ တခြားပြည်နေရသည့်အိမ်ထောင်စုများရှိပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးငွေရေးကြေးရေးချမ်းသာ၍ အိမ်အကူထားရတာရှိသလိုအိမ်ရှင်မတွေမအားမလပ် မနိုင်မနင်း၍ အိမ်အကူထားရသည် များလည်းရှိပါကြောင်း၊ ၎င်းအိမ်အကူမိန်းကလေးများသည်  ဆင်းရဲသည့် မိသားစုများမှ  ပေါက်ဖွားလာကြသည့်သူမျာ

(ခ)-နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား stay permit ကို ပထမအကြိမ် လျှောက်ထားပါက (၃)လ၊ ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါက(၆)လနှင့် တတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါက(၁)နှစ်ပေးရမည့် အစားတစ်ခါလျှောက်လျှင်(၁)နှစ်သို့ပြောင်းလဲပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်း

(က)-မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေခြင်း လုံးဝပပျောက်စေရန် အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် တိုင်ကြားရေးယန္တရားနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို သိလိုခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဓမ္မလုပ်အား ခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေး(ILO) ပြဋ္ဌာန်း ခြင်းအမှတ်(၂၉)ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက် နေသောလုပ်ငန်းများအစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များ၊ အလုပ်ရှင် အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ILO

(ခ)-၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေ၊ အိမ်နှင့်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစာရင်း(၁၃၅)မျိုးတွင် မပါဝင်သော ကုဒ်နံပါတ် (၉၁၄)(အခြား)ခေါင်းစဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမည်များကို ဖော်ပြပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း


မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေ၊ အိမ်နှင့်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစာရင်း(၁၃၅)မျိုးတွင် မပါဝင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကုဒ်နံပါတ် (၉၁၄)(အခြား)ခေါင်းစဉ်တွင် ရေးသွင်းဖော်ပြထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမည်များကို ဖော်ပြ ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(က)- ကျူးကျော်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော နိုင်ငံသားမိသားစုများအား အိမ်ထောင်စုစာရင်းထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် မရှိပါက အိမ်ထောင်စုစာရင်းထုတ်ပေးနိုင်ရေး မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း


မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျူးကျော်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော နိုင်ငံသားမိသားစုများအား အိမ်ထောင်စုစာရင်းထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် မရှိပါက ကျူးကျော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော မြန်မာ နိုင်ငံသား မိသားစုများအား အိမ်ထောင်စုစာရင်း ထုတ်ပေးနိုင်ရေး မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည် ကို သိလိုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(ခ)-မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်များ ထပ်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးစေရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးမည် ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

မိုးကုတ်မြို့နယ်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်သော်လည်း သီးခြားတည်ရှိသည့် တောင်ပေါ် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားတွေ အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် စီမံချက်ချပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် မိမိတို့မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်များ တူညီတာစွာ ထုတ်ပေးခဲ့သည်ရှိကြောင်းကို ‌သိရှိခဲ့ရပါကြောင်း၊ စိစစ်ရေး