ဥပဒေပြုပုံအဆင့်ဆင့်

ဥပဒေ စတင်ဆောင်ရွက်ပုံ

 • ဥပဒေပြုခြင်းအတွက် ဥပဒေကြမ်းစတင် တင်သွင်းဆွေးနွေးခြင်း ဆောင်ရွက်၊
 • နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ (လွှတ်တော်ကော်မတီများ အပါအဝင်)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်းများကို တင်သွင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း၊နှစ်စဉ်အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဥပဒေကြမ်းနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း (၃)မျိုးမှလွဲ၍ ကျန်သော ဥပဒေကြမ်းများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ စတင် ဆွေးနွေးရန်ပေးပို့လာပါက ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် စတင် ဆွေးနွေးခြင်း၊

 

 

ဥပဒေပြုခြင်း

ဥပဒေကြမ်း စတင်တင်သွင်းသည့်အချိန်မှ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းသည့်အချိန်အထိ ဥပဒေပြုရေး အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တင်ပြအပ်ပါသည်-

lawslawslaws

လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောထားကွဲလွဲခြင်းကိစ္စ

 • လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောထားကွဲလွဲပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီသို့ လေ့လာစိစစ်ရန် အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ပေးပို့၊
 • ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြုစု၍ ပူးပေါင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နာယကထံတင်ပြ၊
 • လွှတ်တော်နှစ်ရပ်၏ သဘောထားကွဲလွဲချက်များစပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းကော်မတီသည် ၎င်း၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များကို လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြ၊
 • နာယက က ဆွေးနွေးမည့် ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းတောင်းခံပြီး ဆွေးနွေးမည့်ရက်ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
 • လွှတ်တော် အဆုံးအဖြတ်ရယူရာတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ဦးစွာအဆုံးအဖြတ်ရယူပြီး ဥပဒေတစ်ရပ်လုံးကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုရန် အဆုံးအဖြတ်ရယူ၊
 • လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောကွဲလွဲသည့်အချက်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ပြင်ဆင်ချက် ကိုသာ လွှတ်တော်က အတည်ပြုရန် အဆုံးအဖြတ်ရယူ၊

 

 

နိုင်ငံတော်သမ္မတထံပေးပို့ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးသော ဥပဒေကြမ်းကို ဥပဒေအဖြစ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံပေးပို့ရာတွင် -

 • (၁၄) ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက လက်မှတ်မရေးထိုးလျှင် သို့မဟုတ် မည်သည့် သဘော ထား မှတ်ချက်မပြုလျှင် အတည်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊
 • (၁၄) ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့လျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေး အတည်ပြုခြင်းဆောင်ရွက်ပြီး သမ္မတထံ ဒုတိယအကြိမ်ပေးပို့၊
 • ထပ်မံပေးပို့ထားသော ဥပဒေကြမ်းကို (၇) ရက်အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးလျှင် သို့မဟုတ် မရေးထိုးလျှင် အတည်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊
 • အတည်ပြုပြီးသောဥပဒေကို နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းနှင့် ပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များတွင် ထည့်သွင်းကြေညာ၊