ပြည်သူ့လွှတ်တော် အကြောင်းအရာများ

Pyithu Hluttaw

 

 

 

နိဒါန်း

 • လွှတ်တော်ဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက် ဥပ‌ဒေပြုရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးရာ နေရာဌာန ဖြစ်သည်။
 • လွှတ်တော်သည် ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ဥပဒေပြုခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန် ထိန်းညှိခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရာ နေရာဖြစ်သည်။
 • “လွှတ်တော်” ဟူသော ‌‌ဝေါဟာရ - ဘုရင်အမိန့်အာဏာတော်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရသောဌာန
 • အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ တရားစီရင်ရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင်လည်း နောက်ဆုံး အယူခံရာ အမြင့်ဆုံး တရားရုံးချုပ်ဖြစ်
 • ဗြိတိသျှကိုလိုနီ လက်အောက်ကျရောက်ပြီးနောက် မြန်မာလွှတ်တော်များ ကွယ်ပျောက်ခဲ့
 • ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်အရ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်ခဲ့၊
 • တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် ပထမညီလာခံကို ၁၀-၆-၁၉၄၇ တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး သခင်နုအား ဥကအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့
 • မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု ပါလီမန်ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့
 • ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တစ်ရပ်သာ ဖွဲ့စည်းသည့် စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ (၄)နှစ် တစ်ကြိမ်ဖြစ်၊
 • ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လွှတ်တော် စနစ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး တပ်မတော် အစိုးရစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့၊
 • ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ လွှတ်တော်များ ပေါ်ပေါက်လာ